Confix doo kao ovlašteni distributer i serviser karcher proizvoda nudi širok asortiman proizvoda ovog renomiranog proizvođača.

COLD JET MAŠINE ZA ČIŠĆENJE SUVIM LEDOM CO2

  • Pneumatske mašine za čišćenje suvim ledom co2
  • Elektropneumatske mašine za čišćenje suvim ledom co2
  • Peletizeri o    Inžinjering sistemi
  • Dizne i pribor




Poštovani, kao zvanični partner kompanije COLD Jet llc , USA na poslovima servisa i prodaje mašina u Srbiji i Crnoj Gori predstavljamo Vam tehnološki postupak, i proizvodni program kompanije.



3 osnovna faktora u postupku cišcenja suvim ledom CO2

velika kineticka energija čestice

brzina 300 – 800 m/s termošok materiajla

temperatura čestica -79,3°C

mikroblast efekt pri kontaktu čestica i radne površine

kad CO2 prelazi iz čvrstog u gasovito stanje povećava zapreminu 800 puta



prednosti čišćenja suvim ledom CO2

čišcenje bez abrazije ne menja dimenzije predmeta koji se tretira

čišcenje bez sekundarnog zagađenja, nakon postupka čišćenja ostatak je nečistoća sa predmeta cišcenja i CO2 prirodan ne otrovan gas

u 90% slucajeva čišćenje se obavlja na radnoj poziciji skopova bez demontaže

vreme rad se skraćuje, čišćenje je visokog kvaliteta, krajnji rezultat su smanjeni troškovi



Kompanija COLD Jet posluje od 1986. danas predstavlja lidera u proizvodnji prodaji kao i po broju patenata.Godine 1990. postaje zvanični partner US AIR FORCE na poslovima održavanja aviona.U saradnji sa Boeing i Mc Donald Daglas ubrzano razvija tehnologiju i aplikacije.Strateški je partner kompanija General Electric , GM, Husky, 3M, Ford, Coca Cola, Pepsi ... Početkom 2003. izvršena je akvizicija kompanije ALFEUS druge po obimu proizvodnje i prodaje. Iste godine otvorena je kancelarija za Evropu u Briselu, Belgija. 2004. formirana kompanija COLD Jet za Nemačku.



Šta COLD Jet izdvaja od konkurencije:

nivo buke i do 5 puta manji od ostalih proizvodaca

količina vazduha u radu do 50% manja

radni pritisak do 50% manji

utrošak leda / testirani podaci / do dva puta manji

veća efikasnost 25%



Ovo je rezultat projektovanja mašina i opreme za najniže troškove eksploatacije, Geslo: Ne treba trošiti novac klijenta kroz diznu mašine!



COLD Jet poseduje reference u procesu redovnog održavanja, havarijskih intervencija i periodicnih remonta opreme i sklopova. U redovnom održavanju transformatora; čišćenje tragova ulja, atmosferalija , kondenzata sa aluminijumskih radijatora sa izolatora, kao i otklanjanje tragova paljevine i mirisa paljevine!



Od grubog čišćenja teške prljavštine do čišćenja elektronskih sklopova, štapanih kola, procesora...Nudimo kompletna rešenja kroz izbor modela mašine i opreme.



Posebno se treba osvrnuti na aktuelne zakonske uredbe o tretmanu precišcavanja vode nakon upotrebe u postupku čišćenja, o upotrebi i opasnosti pri radu sa rastvaračima organskog ili neorganskog porekla.U ovom kontekstu metoda čišćenja suvim ledom CO2 dobija apsolutnu prednost. Nečistoća se nakon čišćenja skupi metenjem ili usisavanjem, čak i kad se radi o mastima ili uljima, nafti, materija koaguliše u čvrsto stanje na niskoj temperaturi zauzima veoma malo prostora – ne meša se sa medijumom čišćenja.Odlaže se u predvidenu sabirnik-rezervoar.



Aspekt bezbednosti manipulanta u toku rada na poslovima čišćenja elektro uredaja i sklopova je takode veoma važan.Suvi led CO2 ima svojstva izolatora.Na primer u Kanadi zakon dozvoljava čišćenje opreme pod naponom ! Na teritoriji USA i EU ovo nije dozvoljeno.Naime postoji visok rizik za bezbedno kretanje i manipulaciju opremom.Obavezna je upotreba termozaštitnih rukavica-opasnost od opekotina –79,3°C led.Zaštitnih naocari ili vizira, cepica za uši ili antifona.Nivo buke vazdušnog mlaza zavisi od površine koja se čisti, promera dizne, nivoa protoka vazduha, tipa radnog prostora.



Mašine iz produkcije COLD Jet u odnosu na konkurenciju imaju niži nivo buke. Naime u kompaniji na dizajniranju dizni radi 10 vrhunskih stručnjaka od kojih su šestorica sa bogatim iskustvom u oblasti aero inženjeringa!



Važno je skrenuti pažnju na dobru pripremu vazduha - vazduh treba biti čist od mehaničkih čestica, suv,tako se sprečava stvaranje kondenzata vodene u instalaciji i na radnoj površini.Vrhunska klasa kvaliteta komprimiranog vazduha za ovaj posao se obezbeduje upotrebom mobilnog kompresora sa air cullerom ili slično. Kompresor ovog kvaliteta garantuje kontinuiran pritisak i protok vazduha.Kritičan element u snabdevanju vazduhom je kompresorska jedinica koja pri povecanom protoku vazduha kroz instalaciju mora odgovoriti sinhronizovanim radom bez pulsiranja blasta.



U delu sa tehnickim karakteristikama cemo detaljno govoriti i o ovom uredaju.



VAŽNO: prilikom dužeg rada kompresor isporučuje pregrejan vazduh, što duže radi temperatura vazduha je viša, ovo uslovljava lepljenje čestica suvog leda za unutrašnje zidove transportnog creva, smanjuje količinu leda u protoku, smanjuje zapreminu čestice i na kraju uzrokuje zastoj u radu.Zato je izbor kompresorske jedinice važan. ČUVANJE SUVOG LEDA CO2 Čuvanje se obavlja u kontejnerima za termo izolacijom odlicne kontejnere proizvodi Olivio – Francuska ili COLD Jet LLC - USA .Velicina kontejnera 0,3 ili 0,5 m kubnih Suvi led visoke specificne gustine se cuva do 8 dana / kalkulacije do 5 dana/ Što je manja količina leda u kontejneru veci su gubici. Kalkulacija podrazumeva narudžbe za max 5 dana i tada smo sigurni u kvalitet suvog leda. Čestice se smanjuju stajanjem , CO2 prelazi lagano u gasno stanje. Dužina čuvanja zavisi i od spoljnje temperature.



CONFIX doo ima razvijenu poslovnu saradnju sa kompanijom LINDE GAS Srbija, od njih se može uvek uredno naruciti led /za dva naredna dana /